tnt arkitekter a/s

TNT ARKITEKTER A/S
Kirsten Walthers Vej 9
2500
Valby
46702115
33118666
16-50

Likviditetsgrad

30 %

Afkastningsgrad

32 %

Soliditetsgrad

75 %
VÆRDIER

tnt arkitekter er rundet af funktionalismen og vi hylder fortsat dens ideal, at et byggeris funktion er bestemmende for dets form og udtryk.Vi sætter en ære i at yde god, loyal rådgivning og i at etablere et vedvarende forhold til vores kunder. For os rummer det stor værdi, at kunne se sagen fra bygherrens synspunkt. Det gør vi ved at tage ansvar for hele projektfasen, fra de tidligste analyser til færdigt byggeri.Vi lytter til bygherrens ønsker og omsætter dem i god arkitektur og godt håndværk, ligesom det er en integreret del af vores rådgivning at kvalitetssikre og varetage byggeledelsen frem til ibrugtagning. På den måde skaber vi kvalitet, uden at hverken tid eller økonomi løber løbsk.Disse værdier og metoder ligger dybt i vores dna og vi mener, at de er en forudsætning for at skabe robust og langtidsholdbar arkitektur af høj kvalitet.FOKUS

Blandt vores referencer findes mange eksempler på nyt boligbyggeri, fra enfamiliehuse for private bygherrer, over ungdomsboliger til familieboliger. Hertil kommer institutioner for mennesker med særlige behov – og mennesker, der er blevet ældre – samt børneinstitutioner med gode rammer for de små.Helhedsplaner for almene boligselskaber udgør en anden væsentlig del af vores arbejde. Opgaverne omfatter renovering og transformation, drift og energioptimering af eksisterende boligbebyggelser.I vores øjne er det vigtige opgaver, fordi vi bevarer og vedligeholder den eksisterende bygningsmasse, og ad den vej bidrager til at reducere energiforbruget og spare materialeressourcer. Nok så væsentligt skaber vi samtidig gode rammer om menneskers liv, ved at forbedre tilgængeligheden og indeklimaet.Et tredje og vigtigt arbejdsfelt omfatter nyopførelse og renovering af erhvervs- og kontorbygninger.SAMARBEJDE

Vi favner medarbejderne i et godt og trygt arbejdsmiljø og samarbejder i skiftende projektteams, som består af en solid blanding af arkitekter og konstruktører.Vi tror på værdien af at dele vor viden med andre, for at kvalificere vores projekter.Derfor inviterer vi gerne til og indgår selv i tværfaglige teams med eksterne faglige eksperter og andre rådgivere på projekter, der kræver kvalifikationer, som supplerer vores egne.KOMPETENCER

Vi råder over stærke kompetencer indenfor projektering og kvalitetssikring, projekterings- og byggeledelse, samt økonomisk projektstyring.Vi projekterer i Revit, ligesom vi udnytter de indbyggede fordele i BIM. Desuden varetager vi IKT-ledelsen af vore projekter, og fastlægger dermed valg af egnede programmer, filformater og web-platforme til filudveksling.Bæredygtighed og energidesign indgår som en naturlig, integreret del af vores projekter og vi udnytter aktivt, at flere medarbejdere er uddannede DGNB-konsulenter eller har en brandcertificering.Vores medarbejdere gennemfører i øvrigt løbende efteruddannelse indenfor emner, som tilgodeser deres egne faglige ambitioner, eller hvad tiden og opgaver fordrer.Studieture i både ind- og udland er en integreret del af vores identitet, og de er med til at sikre udvikling og fagligt udsyn, foruden at de cementerer et godt socialt sammenhold mellem alle medarbejdere.AMBITION

Vi har en ambition om at udvide vores aktiviteter indenfor erhvervsbyggeri, skoler, leg og læring. Vi er for nylig blevet en del af Danske Boligarkitekter og glæder os således til at tegne endnu flere private enfamiliehuse.Hidtil har vi fokuseret på at løse opgaver i Danmark, men vi har intentioner om at indgå i strategiske samarbejder med internationale virksomheder om opgaver også uden for landets grænser.Vores overordnede ambition er at arbejde bæredygtigt forsvarligt, teknologisk innovativt og med arkitektonisk kvalitet som vores fremmeste mål.BAGGRUND

Virksomheden er grundlagt i 1947 af arkitekt Tage Nielsen, der tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1938. Han arbejdede for en række danske og internationale arkitekter – blandt andet på Le Corbusiers tegnestue i Paris – inden han som 30-årig i 1944 vandt konkurrencen om en bebyggelsesplan for Bellahøj sammen med arkitekt Mogens Irming.UDVIKLING

Vi har i en årrække haft filialer i København, Roskilde og Nuuk, men siden 2008 har vi samlet kræfterne under fælles tag i Valby, for at lade medarbejdernes forskellige kompetencer komme projekterne til gode, på optimal vis.I 2016 fusionerede tnt arkitekter med Virumgaard Arkitekter, der siden etableringen i 1981 især har tegnet og projekteret plejeboliger og almene boligbebyggelser. Fusionen har blandt andet betydet, at vores faglige kompetencer er blevet udvidet, således at vi i endnu højere grad kan varetage en bred palette af opgaver.
Log venligst ind for at se noterne
Grøn performance
0 %
  • Politikker for miljø
  • DGNB certificeringer
  • Politikker for klima
  • Minimere spild
  • Affaldssortering
  • Miljørigtige bortskafning af affald
  • Krav for CO2 udslip
  • Krav for FSC certificering
  • Krav til kemikalier i materialerne
  • gp-val-10