DET GRØNNE TEAM ApS

DET GRØNNE TEAM ApS
Magle Alle 6
2770
Kastrup
30598075
32847300
16-50
Vi har eksisteret i mere end 20 år, og er anlægsgartnere, taggartner brolæggere og Aut. kloakmester.
Specialist gruppe
Bygge og anlæg

 1. Anlægsetablering
 2. Belægning og stenlægning
 3. Beplantning
 4. Beskæring
 5. Græspleje
 6. Ikke-kemisk ukrudtbekæmpelse
 7. Indkøb, beplantning, gødning mv.
 8. Kundevejledning
 9. Maskinbetjening, mindre gartnerimaskiner
 10. Naturpleje
 11. Nivellering og afsætning
 12. Plantekendskab
 13. Ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse
 14. Vedligeholdelse, maskiner og materiel
 15. Grønt bevis, gartnerfaget
 16. Sprøjtecertifikat
 17. Rodfræsning, Topkapning og Træfældning

 1. Armering
 2. Belægningsarbejde
 3. Betjening, entreprenørmaskiner
 4. Betonmontage
 5. Bortledning, spild-, smelte- og regnvand
 6. Dokumentation og kvalitetssikring
 7. Dræning
 8. Etablering og renovering, afløbsinstallationer
 9. Fejlfinding, ledning
 10. Inspektion, kloakanlæg
 11. Jordarbejde
 12. Justering, kloakdæksler
 13. Kloakarbejde
 14. Materiale- og mængdeberegning
 15. Myndighedskontakt
 16. Nedlæggelse, dræn- og afløbsanlæg
 17. Rensning, dræn- og afløbsanlæg

This is some placeholder content the Contact tab's associated content. Clicking another tab will toggle the visibility of this one for the next. The tab JavaScript swaps classes to control the content visibility and styling. You can use it with tabs, pills, and any other .nav-powered navigation.