GPP ARKITEKTER A/S

GPP ARKITEKTER A/S
Grønnegade 68
8000
Aarhus C
26283396
70224211
16-50
GPP arkitekter arbejder med bred vifte af opgaver for både offentlige og private bygherrer i Danmark og i vores nabolande. Opgaverne omfatter institutions- og undervisningsbyggeri, kultur- og idrætsbyggeri, erhvervsbyggeri og boligbyggeri, samt renovering og transformation. Vi udfører en helhedsorienteret arkitektrådgivning, der favner fra bygherrerådgivning og projektprogrammering, over de første løse idéskitser og helt frem til det færdige byggeri. På den måde har vi stor erfaring med og viden om alle fagets faser og aspekter.For os er samarbejde et nøgleord.Vi ved, at et dynamisk og ligeværdigt samarbejde med både bygherrer, brugere og branchens øvrige samarbejdspartnere er fundamentet for at skabe god og vedkommende arkitektur, der på bedste vis understøtter det liv, der leves i bygningen og dermed skaber merværdi for alle.vision og værdierVi vil skabe smuk, indlevet og bæredygtig arkitektur, som danner inspirerende rammer for menneskers liv.En arkitektur, som altid tager afsæt i menneskets skala, stedets muligheder og som samtidig udviser respekt for vores omverden.Med høj faglighed kombineret med stolthed og begejstring vil vi udfordre det kendte og skabe klarhed over det komplekse og derigennem skabe vedkommende arkitektur med stor sammenhængskraft.Vi er en tegnestue bestående af engagerede og dygtige medarbejdere, der igennem gensidig respekt, troværdighed og professionalisme skaber en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med en særlig ”GPP ånd”.ledelseTegnestuen ejes af 3 partnere; Hans-Jørn Borgen Paulsen, Niels Haugård og Søren Madsen. Den daglige ledelse varetages af Direktør Søren Madsen i tæt samarbejde med de øvrige partnere.Søren Madsen refererer til en professionel bestyrelse bestående af firmaets partnere og to eksterne medlemmer. De eksterne medlemmer er bestyrelsesformand advokat Torben Høholt Jensen og tidligere indehaver i GPP arkitekter Lars Pank Jensen.
Specialist gruppe
Bygge og anlæg

  1. Indretningsarkitekt
  2. Bygningsarkitekt Social/Sundhed
  3. Bygningsarkitekt Uddannelse
  4. Bygningsarkitekt Kultur / Idræt
  5. Bygningsarkitekt Boliger
  6. Bygningsarkitekt Erhverv
This is some placeholder content the Contact tab's associated content. Clicking another tab will toggle the visibility of this one for the next. The tab JavaScript swaps classes to control the content visibility and styling. You can use it with tabs, pills, and any other .nav-powered navigation.