Grangården Snedkeri v/ Ole Riis Pedersen – Contospec